Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Naar een doelsoortenlijst van aquatische macrofauna in Nederland: Tricladida, Plecoptera, Ephemeroptera en Trichoptera (Alterra, 2001)