Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

De Noordzee-visfauna en criteria voor het vaststellen van doelsoorten voor het natuurbeleid (RIVO, 2000)