Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Bedreigde en kwetsbare korstmossen in Nederland; basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst (BLWG, 1998)