Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Basisrapport voor de rode lijst zoogdieren volgens Nederlandse en IUCN-criteria (Zoogdiervereniging VZZ, 2007)