Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Habitatrichtlijn - soort van habitatrichtlijn Bijlage II

Soorten uit bijlage II van de Habitatrichtlijn waarvoor gebieden zijn aangewezen (onder de Natuurbeschermingswet) en waarvoor in de database aanvullende nuttige informatie beschikbaar is. De informatie gaat over ruimtelijke randvoorwaarden en storende factoren in verband met het beheer van die gebieden.

31 t/m 34 van 34 resultaten.