Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Vogelrichtlijn: soort van Bijlage III/2 (artikel 6.3 Vogelrichtlijn)

Soort is genoemd in bijlage III/2 van de Vogelrichtlijn. Soorten van bijlage III/2 mogen onder bepaalde beperkingen worden verhandeld als ze op geoorloofde wijze zijn verkregen en voorzover de handel niet leidt tot het in gevaar brengen van de soort. Soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen, zijn geselecteerd.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Amerikaanse wintertaling
Anas carolinensis
Anas crecca
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Amerikaanse zwarte zee-eend
Melanitta nigra ssp. americana
Melanitta nigra
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Bokje
Lymnocryptes minimus
Lymnocryptes minimus
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Eider
Somateria mollissima ssp. mollissima
Eidereend
Somateria mollissima
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Goudplevier
Pluvialis apricaria
Goudplevier
Pluvialis apricaria
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Grauwe gans
Anser anser ssp. anser
Grauwe gans
Anser anser
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Houtsnip
Scolopax rusticola
Scolopax rusticola
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Kolgans
Anser albifrons ssp. albifrons
Kolgans
Anser albifrons albifrons
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Kuifeend
Aythya fuligula
Kuifeend
Aythya fuligula
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Meerkoet
Fulica atra ssp. atra
Meerkoet
Fulica atra
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)