Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Vogelrichtlijn: soort van Bijlage III/1 (artikel 6.2 Vogelrichtlijn)

Soort is genoemd in bijlage III/1 van de Vogelrichtlijn. Soorten van bijlage III/1 mogen worden verhandeld als ze op geoorloofde wijze (bijvoorbeeld als jachtbuit) zijn verkregen. Soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen, zijn geselecteerd.