Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Vogelrichtlijn: soort van Bijlage II/2 (artikel 7.3 Vogelrichtlijn)

Soort is genoemd in bijlage II/2 van de Vogelrichtlijn. Op soorten van bijlage II/2 mogen de bij de betreffende soort genoemde lidstaten de jacht openen. Soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen, zijn geselecteerd.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Bonte kraai
Corvus corone ssp. cornix
Corvus corone
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Ekster
Pica pica ssp. pica
Pica pica
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Gaai
Garrulus glandarius ssp. glandarius
Garrulus glandarius
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Goudplevier
Pluvialis apricaria
Goudplevier
Pluvialis apricaria
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Groenlandse kolgans
Anser albifrons ssp. flavirostris
Anser albifrons flavirostris
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Kauw
Corvus monedula ssp. spermologus
Corvus monedula
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Kolgans
Anser albifrons ssp. albifrons
Kolgans
Anser albifrons albifrons
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Noordse kauw
Corvus monedula ssp. monedula
Corvus monedula
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Russische kauw
Corvus monedula ssp. soemmerringii
Corvus monedula
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Topper
Aythya marila ssp. marila
Topper
Aythya marila
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)