Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Vogelrichtlijn: soort van Bijlage II/1 (artikel 7.2 Vogelrichtlijn)

Soort is genoemd in bijlage II/1 van de Vogelrichtlijn. Op soorten van bijlage II/1 mogen alle lidstaten van de EU de jacht openen. Soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen, zijn geselecteerd.