Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Vogelrichtlijn: soort van Bijlage II/1 (artikel 7.2 Vogelrichtlijn)

Soort is genoemd in bijlage II/1 van de Vogelrichtlijn. Op soorten van bijlage II/1 mogen alle lidstaten van de EU de jacht openen. Soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen, zijn geselecteerd.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Meerkoet
Fulica atra ssp. atra
Meerkoet
Fulica atra
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Patrijs
Perdix perdix ssp. perdix
Perdix perdix
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Pijlstaart
Anas acuta ssp. acuta
Pijlstaart
Anas acuta
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Rotsduif
Columba livia ssp. livia
Columba livia
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Slobeend
Anas clypeata
Slobeend
Anas clypeata
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Smient
Anas penelope
Smient
Anas penelope
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Tafeleend
Aythya ferina
Tafeleend
Aythya ferina
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Taigarietgans
Anser fabalis ssp. fabalis
Taigarietgans
Anser fabalis
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Toendrarietgans
Anser fabalis ssp. rossicus
Toendrarietgans
Anser fabalis
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Veenpatrijs
Perdix perdix ssp. sphagnetorum
Perdix perdix
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)