Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Vogelrichtlijn: soort van Bijlage I (artikel 4.1 Vogelrichtlijn)

De soort is genoemd in bijlage I van de Vogelrichtlijn. Voor soorten van bijlage I die geregeld in ons land voorkomen, moeten speciale beschermingsmaatregelen worden getroffen. Nederland moet voor deze soorten beschermde gebieden aanwijzen. Voor de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen was het niet mogelijk of nodig om in Nederland gebieden te selecteren als vermeld staat `geen selectiesoort`.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Griel
Burhinus oedicnemus ssp. oedicnemus
Burhinus oedicnemus
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Grijskopspecht
Picus canus ssp. canus
Picus canus
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Grijze wouw
Elanus caeruleus ssp. caeruleus
Elanus caeruleus
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Groenlandse kolgans
Anser albifrons ssp. flavirostris
Anser albifrons flavirostris
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Grote stern
Sterna sandvicensis ssp. sandvicensis
Grote stern
Sterna sandvicensis
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie: Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 1A in Bijlage 1; Ministerie van EL&I, 2000)
Grote trap
Otis tarda ssp. tarda
Otis tarda
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Grote zilverreiger
Casmerodius albus ssp. albus
Grote zilverreiger
Egretta alba
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie: Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 1A in Bijlage 1; Ministerie van EL&I, 2000)
Havikarend
Aquila fasciata ssp. fasciata
Hieraaetus fasciatus
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
IJsduiker
Gavia immer
Gavia immer
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
IJslands smelleken
Falco columbarius ssp. subaesalon
Smelleken
Falco columbarius
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie: Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 1B in Bijlage 1; Ministerie van EL&I, 2000)