Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Vogelrichtlijn: soort van Bijlage I (artikel 4.1 Vogelrichtlijn)

De soort is genoemd in bijlage I van de Vogelrichtlijn. Voor soorten van bijlage I die geregeld in ons land voorkomen, moeten speciale beschermingsmaatregelen worden getroffen. Nederland moet voor deze soorten beschermde gebieden aanwijzen. Voor de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen was het niet mogelijk of nodig om in Nederland gebieden te selecteren als vermeld staat `geen selectiesoort`.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Woudaap
Ixobrychus minutus ssp. minutus
Woudaapje
Ixobrychus minutus
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie: Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 1A in Bijlage 1; Ministerie van EL&I, 2000)
Zeearend
Haliaeetus albicilla
Zeearend
Haliaeetus albicilla
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie: Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 1A in Bijlage 1; Ministerie van EL&I, 2000)
Zuidelijke bonte strandloper
Calidris alpina ssp. schinzii
Calidris alpina schinzii
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Zwarte ibis
Plegadis falcinellus ssp. falcinellus
Plegadis falcinellus
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Zwarte ooievaar
Ciconia nigra
Zwarte ooievaar
Ciconia nigra
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie: Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 1B in Bijlage 1; Ministerie van EL&I, 2000)
Zwarte specht
Dryocopus martius ssp. martius
Zwarte specht
Dryocopus martius
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie: Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 1A in Bijlage 1; Ministerie van EL&I, 2000)
Zwarte stern
Chlidonias niger ssp. niger
Zwarte stern
Chlidonias niger
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie: Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 1A in Bijlage 1; Ministerie van EL&I, 2000)
Zwarte wouw
Milvus migrans ssp. migrans
Zwarte wouw
Milvus migrans
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie: Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 1B in Bijlage 1; Ministerie van EL&I, 2000)
Zwartkopmeeuw
Larus melanocephalus
Zwartkopmeeuw
Larus melanocephalus
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie: Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 1A in Bijlage 1; Ministerie van EL&I, 2000)