Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Vogelrichtlijn: soort van Bijlage I (artikel 4.1 Vogelrichtlijn)

De soort is genoemd in bijlage I van de Vogelrichtlijn. Voor soorten van bijlage I die geregeld in ons land voorkomen, moeten speciale beschermingsmaatregelen worden getroffen. Nederland moet voor deze soorten beschermde gebieden aanwijzen. Voor de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen was het niet mogelijk of nodig om in Nederland gebieden te selecteren als vermeld staat `geen selectiesoort`.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Steltkluut
Himantopus himantopus
Steltkluut
Himantopus himantopus
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie: Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 1B in Bijlage 1; Ministerie van EL&I, 2000)
Steppekiekendief
Circus macrourus
Circus macrourus
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Stormvogeltje
Hydrobates pelagicus
Hydrobates pelagicus
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Strandplevier
Charadrius alexandrinus ssp. alexandrinus
Charadrius alexandrinus
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Terekruiter
Tringa cinerea
Xenus cinereus
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Vaal stormvogeltje
Oceanodroma leucorhoa ssp. leucorhoa
Vaal stormvogeltje
Oceanodroma leucorhoa
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie: Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 1B in Bijlage 1; Ministerie van EL&I, 2000)
Vale gier
Gyps fulvus ssp. fulvus
Gyps fulvus
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Vale pijlstormvogel
Puffinus yelkouan ssp. mauretanicus
Puffinus puffinus mauretanicus
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Velduil
Asio flammeus ssp. flammeus
Velduil
Asio flammeus
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie: Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 1A in Bijlage 1; Ministerie van EL&I, 2000)
Visarend
Pandion haliaetus ssp. haliaetus
Visarend
Pandion haliaetus
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie: Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 1A in Bijlage 1; Ministerie van EL&I, 2000)