Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Vogelrichtlijn: soort van Bijlage I (artikel 4.1 Vogelrichtlijn)

De soort is genoemd in bijlage I van de Vogelrichtlijn. Voor soorten van bijlage I die geregeld in ons land voorkomen, moeten speciale beschermingsmaatregelen worden getroffen. Nederland moet voor deze soorten beschermde gebieden aanwijzen. Voor de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen was het niet mogelijk of nodig om in Nederland gebieden te selecteren als vermeld staat `geen selectiesoort`.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Aasgier
Neophron percnopterus ssp. percnopterus
Aasgier
Neophron percnopterus
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Arendbuizerd
Buteo rufinus ssp. rufinus
Buteo rufinus
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Audouins meeuw
Larus audouinii
Larus audouinii
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Bastaardarend
Aquila clanga
Aquila clanga
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Blauwborst
Luscinia svecica ssp. cyanecula
Blauwborst
Luscinia svecica
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie: Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 1A in Bijlage 1; Ministerie van EL&I, 2000)
Blauwe kiekendief
Circus cyaneus ssp. cyaneus
Blauwe kiekendief
Circus cyaneus
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie: Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 1A in Bijlage 1; Ministerie van EL&I, 2000)
Bont stormvogeltje
Pelagodroma marina
Pelagodroma marina
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Bonte tapuit
Oenanthe pleschanka ssp. pleschanka
Oenanthe pleschanka
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Boomleeuwerik
Lullula arborea ssp. arborea
Boomleeuwerik
Lullula arborea
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie: Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 1A in Bijlage 1; Ministerie van EL&I, 2000)
Bosruiter
Tringa glareola
Bosruiter
Tringa glareola
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie: Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 1B in Bijlage 1; Ministerie van EL&I, 2000)