Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Vogelrichtlijn: geregeld voorkomende trekvogel (artikel 4.2 Vogelrichtlijn)

De soort is een trekvogel. Voor trekvogels die geregeld in ons land voorkomen, moeten speciale beschermingsmaatregelen worden getroffen. Nederland moet voor deze soorten beschermde gebieden aanwijzen. De trekkende watervogels zijn gebruikt voor de gebiedsselectie (selectiesoort). De overige trekvogels voor de precieze begrenzing van de geselecteerde gebieden (begrenzingssoort).

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Taigarietgans
Anser fabalis ssp. fabalis
Taigarietgans
Anser fabalis
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Tapuit
Oenanthe oenanthe ssp. oenanthe
Tapuit
Oenanthe oenanthe
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 3A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Toendrabontbekplevier
Charadrius hiaticula ssp. tundrae
Bontbekplevier
Charadrius hiaticula
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Toendrarietgans
Anser fabalis ssp. rossicus
Toendrarietgans
Anser fabalis
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Topper
Aythya marila ssp. marila
Topper
Aythya marila
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Tureluur
Tringa totanus ssp. totanus
Tureluur
Tringa totanus totanus
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Watersnip
Gallinago gallinago ssp. gallinago
Watersnip
Gallinago gallinago
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 3A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Wilde eend
Anas platyrhynchos ssp. platyrhynchos
Wilde eend
Anas platyrhynchos
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 3B in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Wintertaling
Anas crecca ssp. crecca
Wintertaling
Anas crecca
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Wulp
Numenius arquata ssp. arquata
Wulp
Numenius arquata
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)