Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Vogelrichtlijn: geregeld voorkomende trekvogel (artikel 4.2 Vogelrichtlijn)

De soort is een trekvogel. Voor trekvogels die geregeld in ons land voorkomen, moeten speciale beschermingsmaatregelen worden getroffen. Nederland moet voor deze soorten beschermde gebieden aanwijzen. De trekkende watervogels zijn gebruikt voor de gebiedsselectie (selectiesoort). De overige trekvogels voor de precieze begrenzing van de geselecteerde gebieden (begrenzingssoort).

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Rietzanger
Acrocephalus schoenobaenus
Rietzanger
Acrocephalus schoenobaenus
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 3A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Roodborsttapuit
Saxicola torquata ssp. rubicola
Roodborsttapuit
Saxicola torquata
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 3A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Rotgans
Branta bernicla ssp. bernicla
Rotgans
Branta bernicla bernicla
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Scholekster
Haematopus ostralegus ssp. ostralegus
Scholekster
Haematopus ostralegus
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Slobeend
Anas clypeata
Slobeend
Anas clypeata
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Smient
Anas penelope
Smient
Anas penelope
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Snor
Locustella luscinioides ssp. luscinioides
Snor
Locustella luscinioides
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 3A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Steenloper
Arenaria interpres ssp. interpres
Steenloper
Arenaria interpres
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Strandplevier
Charadrius alexandrinus ssp. alexandrinus
Strandplevier
Charadrius alexandrinus
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 3A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Tafeleend
Aythya ferina
Tafeleend
Aythya ferina
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)