Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Vogelrichtlijn: geregeld voorkomende trekvogel (artikel 4.2 Vogelrichtlijn)

De soort is een trekvogel. Voor trekvogels die geregeld in ons land voorkomen, moeten speciale beschermingsmaatregelen worden getroffen. Nederland moet voor deze soorten beschermde gebieden aanwijzen. De trekkende watervogels zijn gebruikt voor de gebiedsselectie (selectiesoort). De overige trekvogels voor de precieze begrenzing van de geselecteerde gebieden (begrenzingssoort).

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Kleine rietgans
Anser brachyrhynchus
Kleine rietgans
Anser brachyrhynchus
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Kolgans
Anser albifrons ssp. albifrons
Kolgans
Anser albifrons albifrons
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Krakeend
Anas strepera ssp. strepera
Krakeend
Anas strepera
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Kuifeend
Aythya fuligula
Kuifeend
Aythya fuligula
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Meerkoet
Fulica atra ssp. atra
Meerkoet
Fulica atra
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Middelste zaagbek
Mergus serrator
Middelste zaagbek
Mergus serrator
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Oeverzwaluw
Riparia riparia ssp. riparia
Oeverzwaluw
Riparia riparia
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 3A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Paapje
Saxicola rubetra
Paapje
Saxicola rubetra
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 3A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Pijlstaart
Anas acuta ssp. acuta
Pijlstaart
Anas acuta
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Regenwulp
Numenius phaeopus ssp. phaeopus
Regenwulp
Numenius phaeopus
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)