Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Vogelrichtlijn: geregeld voorkomende trekvogel (artikel 4.2 Vogelrichtlijn)

De soort is een trekvogel. Voor trekvogels die geregeld in ons land voorkomen, moeten speciale beschermingsmaatregelen worden getroffen. Nederland moet voor deze soorten beschermde gebieden aanwijzen. De trekkende watervogels zijn gebruikt voor de gebiedsselectie (selectiesoort). De overige trekvogels voor de precieze begrenzing van de geselecteerde gebieden (begrenzingssoort).

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Geoorde fuut
Podiceps nigricollis
Geoorde fuut
Podiceps nigricollis
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A en Bijlage 3A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Grauwe gans
Anser anser ssp. anser
Grauwe gans
Anser anser
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Groenlandse kanoet
Calidris canutus ssp. islandica
Kanoetstrandloper
Calidris canutus islandica
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Groenpootruiter
Tringa nebularia
Groenpootruiter
Tringa nebularia
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 3B in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Grote karekiet
Acrocephalus arundinaceus ssp. arundinaceus
Grote karekiet
Acrocephalus arundinaceus
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 3A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Grote zaagbek
Mergus merganser ssp. merganser
Grote zaagbek
Mergus merganser
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Grutto
Limosa limosa ssp. limosa
Grutto
Limosa limosa ssp. limosa
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
IJslandse tureluur
Tringa totanus ssp. robusta
Tureluur
Tringa totanus robusta
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Kanoet
Calidris canutus ssp. canutus
Kanoetstrandloper
Calidris canutus canutus
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Kievit
Vanellus vanellus
Kievit
Vanellus vanellus
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 3B in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)