Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Vogelrichtlijn: geregeld voorkomende trekvogel (artikel 4.2 Vogelrichtlijn)

De soort is een trekvogel. Voor trekvogels die geregeld in ons land voorkomen, moeten speciale beschermingsmaatregelen worden getroffen. Nederland moet voor deze soorten beschermde gebieden aanwijzen. De trekkende watervogels zijn gebruikt voor de gebiedsselectie (selectiesoort). De overige trekvogels voor de precieze begrenzing van de geselecteerde gebieden (begrenzingssoort).

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Aalscholver
Phalacrocorax carbo ssp. sinensis
Aalscholver
Phalacrocorax carbo ssp. sinensis
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Bergeend
Tadorna tadorna
Bergeend
Tadorna tadorna
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Bontbekplevier
Charadrius hiaticula ssp. hiaticula
Bontbekplevier
Charadrius hiaticula
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A en Bijlage 3A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Bonte strandloper
Calidris alpina ssp. alpina
Bonte strandloper
Calidris alpina alpina
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Brilduiker
Bucephala clangula ssp. clangula
Brilduiker
Bucephala clangula
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Dodaars
Tachybaptus ruficollis ssp. ruficollis
Dodaars
Tachybaptus ruficollis
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 3A en Bijlage 3B in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Draaihals
Jynx torquilla ssp. torquilla
Draaihals
Jynx torquilla
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 3A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Drieteenstrandloper
Calidris alba
Drieteenstrandloper
Calidris alba
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Eider
Somateria mollissima ssp. mollissima
Eidereend
Somateria mollissima
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A en Bijlage 3A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)
Fuut
Podiceps cristatus ssp. cristatus
Fuut
Podiceps cristatus
Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, Bijlage 2A in Bijlage 1 (Ministerie van EL&I, 2000)