Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Soorten van de leefgebiedenbenadering: soort met kleurcode rood

Soort van de leefgebiedenbenadering waarvoor minimaal drie actieve beschermingsmaatregelen nodig zijn.