Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Soorten van de leefgebiedenbenadering: soort met kleurcode oranje

Soort van de leefgebiedenbenadering waarvoor een of twee actieve beschermingsmaatregelen nodig zijn.