Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Soorten van de leefgebiedenbenadering: soort met kleurcode groen

Soort van de leefgebiedenbenadering waarvoor momenteel geen actieve beschermingsmaatregelen nodig zijn.