Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Rode lijsten: soort van Rode Lijst Dagvlinders

Soort staat vermeld op de Rode Lijst voor de soortgroep dagvlinders. De mate van bedreiging is verdeeld over de volgende categorieën: verdwenen uit Nederland, ernstig bedreigd, bedreigd, kwetsbaar, gevoelig. Tot welke categorie een bepaalde soort hoort kunt u zien door te klikken op de soort.