Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

OSPAR: soort van Initial OSPAR List of Threatened and/or Declining Species and Habitats

De soort staat vermeld op de Initial OSPAR List of Threatened and/or Declining Species and Habitats. In de database zijn alleen de soorten opgenomen die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen.