Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Netwerk Ecologische Monitoring: gemonitorde soort

Soort waarvan aantallen en/of verspreiding volgens een bepaalde methode wordt geteld in één van de meetnetten van het Netwerk Ecologische Monitoring. Contractsoorten zijn opgenomen in een contract tussen de overheidsinstellingen en de metende organisatie; daarnaast worden ook extra soorten gemeten.