Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Netwerk Ecologische Monitoring

Het Netwerk Ecologische Monitoring is een samenwerkingsverband van overheidsinstellingen. Het doel is de monitoring van de Nederlandse natuur af te stemmen op de informatiebehoefte van de overheid. Voor meer informatie: www.netwerkecologischemonitoring.nl.

Categorieën

  • Soort waarvan aantallen en/of verspreiding volgens een bepaalde methode wordt geteld in één van de meetnetten van het Netwerk Ecologische Monitoring. Contractsoorten zijn opgenomen in een contract tussen de overheidsinstellingen en de metende organisatie; daarnaast worden ook extra soorten gemeten.