Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Habitatrichtlijn: soort van habitatrichtlijn Bijlage IV

De soort is genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Nederland moet voor soorten en hun voortplantings- of rustplaatsen van bijlage IV, waarvoor ons land tot het natuurlijke verspreidingsgebied behoort, beschermingsmaatregelen nemen. Daartoe zijn alle soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen, geselecteerd.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Rivierrombout
Gomphus flavipes ssp. flavipes
Stylurus flavipes
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Rosse vleermuis
Nyctalus noctula ssp. noctula
Microchiroptera
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Rugstreeppad
Bufo calamita
Bufo calamita
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Ruige dwergvleermuis
Pipistrellus nathusii
Microchiroptera
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Sierlijke witsnuitlibel
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhina caudalis
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Soepschildpad
Chelonia mydas
Chelonia mydas
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Spitsdolfijn van Gray
Mesoplodon grayi
Cetacea
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Steur
Acipenser sturio
Acipenser sturio
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Teunisbloempijlstaart
Proserpinus proserpina
Proserpinus proserpina
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Tijmblauwtje
Phengaris arion
Maculinea arion
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)