Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Habitatrichtlijn: soort van habitatrichtlijn Bijlage IV

De soort is genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Nederland moet voor soorten en hun voortplantings- of rustplaatsen van bijlage IV, waarvoor ons land tot het natuurlijke verspreidingsgebied behoort, beschermingsmaatregelen nemen. Daartoe zijn alle soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen, geselecteerd.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Apollovlinder
Parnassius apollo
Parnassius apollo
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Baardvleermuis
Myotis mystacinus ssp. mystacinus
Microchiroptera
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Bataafse stroommossel
Unio crassus
Unio crassus
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Bechsteins vleermuis
Myotis bechsteinii
Myotis bechsteini
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Bever
Castor fiber
Castor fiber
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Boomkikker
Hyla arborea ssp. arborea
Hyla arborea
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Bosvleermuis
Nyctalus leisleri ssp. leisleri
Microchiroptera
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Boszandoog
Lopinga achine
Lopinga achine
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Brandts vleermuis
Myotis brandtii
Microchiroptera
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Brede geelrandwaterroofkever
Dytiscus latissimus
Dytiscus latissimus
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)