Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Habitatrichtlijn: soort van habitatrichtlijn Bijlage II

De soort is genoemd in bijlage II van de Habitatrichtlijn. Voor soorten van Bijlage II die geregeld in ons land voorkomen, moet Nederland beschermde gebieden aanwijzen. Sommige soorten zijn prioritair. In de database zijn alleen de soorten opgenomen die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen. Een deel ervan staat niet op de Referentielijst.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Kruipend moerasscherm
Apium repens
Apium repens
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Reference List of habitat types and species present in the region - Atlantic Region; juli 2002)
Liggende raket
Sisymbrium supinum
Sisymbrium supinum
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Lynx
Lynx lynx ssp. lynx
Lynx lynx
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Meervleermuis
Myotis dasycneme
Myotis dasycneme
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Reference List of habitat types and species present in the region - Atlantic Region; juli 2002)
Mercuurwaterjuffer
Coenagrion mercuriale ssp. mercuriale
Coenagrion mercuriale
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Moerasparelmoervlinder
Euphydryas aurinia ssp. aurinia
Euphydryas aurinia
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Mopsvleermuis
Barbastella barbastellus
Barbastella barbastellus
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Nauwe korfslak
Vertigo angustior
Vertigo angustior
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Reference List of habitat types and species present in the region - Atlantic Region; juli 2002)
Noordse woelmuis
Alexandromys oeconomus ssp. arenicola
Microtus oeconomus arenicola
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Reference List of habitat types and species present in the region - Atlantic Region; juli 2002)
Otter
Lutra lutra ssp. lutra
Lutra lutra
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)