Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

CITES-verordeningen: soort van CITES-Basisverordening, bijlage D

De soort is genoemd in bijlage D van CITES-Basisverordening. In bijlage D staan soorten die niet bij CITES beschermd zijn. Door opname in deze bijlage wordt de invoer van deze soorten in de Europese Gemeenschap in de gaten gehouden. In de database staan alleen de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen. U vindt een compleet overzicht in de UNEP-WCMC database of in de bijlage bij de Basisverordening. Gaat u deze soort aan- of verkopen? Ruilen, huren of weggeven? Ga na of u een CITES-document nodig heeft bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.