Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

CITES-verordeningen: soort van CITES-Basisverordening, bijlage B

De soort is genoemd in bijlage B van de CITES-Basisverordening. In bijlage B staan soorten die niet (direct) met uitsterven worden bedreigd, maar die in deze situatie kunnen raken wanneer de handel niet gereguleerd en gecontroleerd wordt. Ook soorten die veel op een andere bedreigde soort lijken staan in deze bijlage. In de database staan alleen de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen. U vindt een compleet overzicht in de UNEP-WCMC database of in de bijlage bij de Basisverordening. Gaat u deze soort aan- of verkopen? Ruilen, huren of weggeven? U kunt een CITES-document aanvragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Rietorchis
Dactylorhiza majalis ssp. praetermissa
orchideeën
Orchidaceae
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Rood bosvogeltje
Cephalanthera rubra
orchideeën
Orchidaceae
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Soldaatje
Orchis militaris
orchideeën
Orchidaceae
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Steppearend
Aquila nipalensis ssp. orientalis
dagroofvogels, gieren van de nieuwe wereld
Falconiformes
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Veenmosorchis
Hammarbya paludosa
orchideeën
Orchidaceae
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Vleeskleurige orchis
Dactylorhiza incarnata
orchideeën
Orchidaceae
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Vliegenorchis
Ophrys insectifera
orchideeën
Orchidaceae
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Vogelnestje
Neottia nidus-avis
orchideeën
Orchidaceae
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Walrus
Odobenus rosmarus ssp. rosmarus
Walrus
Odobenus rosmarus
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Wantsenorchis
Orchis coriophora
orchideeën
Orchidaceae
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)