Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

CITES-verordeningen: soort van CITES-Basisverordening, bijlage B

De soort is genoemd in bijlage B van de CITES-Basisverordening. In bijlage B staan soorten die niet (direct) met uitsterven worden bedreigd, maar die in deze situatie kunnen raken wanneer de handel niet gereguleerd en gecontroleerd wordt. Ook soorten die veel op een andere bedreigde soort lijken staan in deze bijlage. In de database staan alleen de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen. U vindt een compleet overzicht in de UNEP-WCMC database of in de bijlage bij de Basisverordening. Gaat u deze soort aan- of verkopen? Ruilen, huren of weggeven? U kunt een CITES-document aanvragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Honingorchis
Herminium monorchis
orchideeën
Orchidaceae
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Jufferkraanvogel
Grus virgo
kraanvogels
Gruidae
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Kleine keverorchis
Listera cordata
orchideeën
Orchidaceae
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Koraalwortel
Corallorhiza trifida
orchideeën
Orchidaceae
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Mannetjesorchis
Orchis mascula
orchideeën
Orchidaceae
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Medicinale bloedzuiger
Hirudo medicinalis
Medicinale bloedzuiger
Hirudo medicinalis
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Moeraswespenorchis
Epipactis palustris
orchideeën
Orchidaceae
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Poppenorchis
Aceras anthropophorum
orchideeën
Orchidaceae
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Purperorchis
Orchis purpurea
orchideeën
Orchidaceae
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Reuzenhaai
Cetorhinus maximus
Reuzenhaai
Cetorhinus maximus
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)