Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Bonn-conventie: soort van Appendix I

De soort is genoemd in appendix I van het verdrag van Bonn. Soorten van appendix 1 zijn met uitsterven bedreigde trekkende diersoorten. In de database zijn alleen de soorten opgenomen die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen.