Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Bonn-conventie

De Bonn-conventie (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals) is een verdrag dat op initiatief van de Verenigde Naties in 1979 in Bonn werd gesloten. Het doel is het behoud van (met name bedreigde) trekkende diersoorten. Voor meer informatie: www.cms.int.

Categorieƫn

  • De soort is genoemd in appendix I van het verdrag van Bonn. Soorten van appendix 1 zijn met uitsterven bedreigde trekkende diersoorten. In de database zijn alleen de soorten opgenomen die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen.

  • De soort is genoemd in appendix II van het verdrag van Bonn. Soorten van appendix 2 zijn trekkende diersoorten waarvan de staat van instandhouding duidelijk kan (of, vanwege een ongunstige staat van instandhouding: moet) verbeteren als gevolg van internationale overeenkomsten. In de database zijn alleen de soorten opgenomen die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen.