Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Bern-conventie: soort van appendix III

De soort is genoemd in appendix III van de Bern-conventie. Soorten van appendix III zijn te beschermen diersoorten. In de database staan alleen de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Zalm
Salmo salar
Salmo salar
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix III (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Zanglijster
Turdus philomelos ssp. clarkei
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix III (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Zeeprik
Petromyzon marinus
Petromyzon marinus
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix III (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Zilverplevier
Pluvialis squatarola
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix III (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Zomertaling
Anas querquedula
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix III (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Zomertortel
Streptopelia turtur ssp. turtur
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix III (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Zuidelijke alk
Alca torda ssp. islandica
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix III (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Zwarte rotgans
Branta bernicla ssp. nigricans
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix III (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Zwarte ruiter
Tringa erythropus
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix III (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Zwarte zee-eend
Melanitta nigra ssp. nigra
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix III (selectie Nederlandse soorten: EL&I)