Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Bern-conventie: soort van appendix III

De soort is genoemd in appendix III van de Bern-conventie. Soorten van appendix III zijn te beschermen diersoorten. In de database staan alleen de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Bairds strandloper
Calidris bairdii
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix III (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Baltimoretroepiaal
Icterus galbula ssp. galbula
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix III (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Bandijsvogel
Megaceryle alcyon
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix III (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Bartrams ruiter
Bartramia longicauda
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix III (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Beekprik
Lampetra planeri
Lampetra planeri
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix III (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Bever
Castor fiber
Castor fiber
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix III (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Bittervoorn
Rhodeus amarus
Rhodeus sericeus
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix III (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Blauwe reiger
Ardea cinerea ssp. cinerea
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix III (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Blauwvleugeltaling
Anas discors
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix III (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Blonde ruiter
Tryngites subruficollis
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix III (selectie Nederlandse soorten: EL&I)