Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Bern-conventie: soort van appendix II

De soort is genoemd in appendix II van de Bern-conventie. Soorten van appendix II zijn strikt te beschermen diersoorten. In de database staan alleen de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Frater
Carduelis flavirostris ssp. flavirostris
Carduelis flavirostris
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Gaffellibel
Ophiogomphus cecilia
Ophiogomphus cecilia
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Geelbuikvuurpad
Bombina variegata ssp. variegata
Bombina variegata
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Geelgors
Emberiza citrinella ssp. citrinella
Emberiza citrinella
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Geelsnavelduiker
Gavia adamsii
Gaviidae
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Gekraagde roodstaart
Phoenicurus phoenicurus ssp. phoenicurus
Phoenicurus phoenicurus
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Gele kwikstaart
Motacilla flava ssp. flava
Motacillidae
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Geoorde fuut
Podiceps nigricollis
Podiceps nigricollis
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Gestreepte dolfijn
Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Gestreepte waterroofkever
Graphoderus bilineatus
Graphoderus bilineatus
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)