Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Bern-conventie: soort van appendix II

De soort is genoemd in appendix II van de Bern-conventie. Soorten van appendix II zijn strikt te beschermen diersoorten. In de database staan alleen de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Brilgrasmus
Sylvia conspicillata ssp. conspicillata
Sylviinae
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Britse frater
Carduelis flavirostris ssp. pipilans
Carduelis flavirostris
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Britse koolmees
Parus major ssp. newtoni
Paridae
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Britse putter
Carduelis carduelis ssp. britannica
Carduelis carduelis
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Bronslibel
Oxygastra curtisii
Oxygastra curtisii
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Bruine boszanger
Phylloscopus fuscatus ssp. fuscatus
Sylviinae
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Bruine kiekendief
Circus aeruginosus ssp. aeruginosus
Falconiformes
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Bruinkeelortolaan
Emberiza caesia
Emberiza caesia
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Bruinvis
Phocoena phocoena ssp. phocoena
Phocoena phocoena
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Buizerd
Buteo buteo ssp. buteo
Falconiformes
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)