Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Bern-conventie: soort van appendix II

De soort is genoemd in appendix II van de Bern-conventie. Soorten van appendix II zijn strikt te beschermen diersoorten. In de database staan alleen de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Witgat
Tringa ochropus
Tringa ochropus
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Withalsvliegenvanger
Ficedula albicollis
Muscicapinae
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Witkopeend
Oxyura leucocephala
Oxyura leucocephala
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Witkopgors
Emberiza leucocephalos ssp. leucocephalos
Emberiza leucocephala
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Witsnuitdolfijn
Lagenorhynchus albirostris
Lagenorhynchus albirostris
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Witstuitbarmsijs
Carduelis hornemanni ssp. exilipes
Carduelis hornemanni
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Witte kerkuil
Tyto alba ssp. alba
Strigiformes
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Witte kwikstaart
Motacilla alba ssp. alba
Motacillidae
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Witvleugelstern
Chlidonias leucopterus
Chlidonias leucopterus
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Witwangstern
Chlidonias hybridus ssp. hybridus
Chlidonias hybrida
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)