Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Bern-conventie: soort van appendix II

De soort is genoemd in appendix II van de Bern-conventie. Soorten van appendix II zijn strikt te beschermen diersoorten. In de database staan alleen de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Visarend
Pandion haliaetus ssp. haliaetus
Falconiformes
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Visdief
Sterna hirundo ssp. hirundo
Sterna hirundo
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Vorkstaartmeeuw
Xema sabini
Larus sabini
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Vorkstaartplevier
Glareola pratincola ssp. pratincola
Glareolidae
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Vroedmeesterpad
Alytes obstetricans ssp. obstetricans
Alytes obstetricans
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Vuurgoudhaan
Regulus ignicapillus ssp. ignicapillus
Regulinae
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Walrus
Odobenus rosmarus ssp. rosmarus
Odobenus rosmarus
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Waterpieper
Anthus spinoletta ssp. spinoletta
Motacillidae
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Waterrietzanger
Acrocephalus paludicola
Sylviinae
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Watervleermuis
Myotis daubentonii
Microchiroptera
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)