Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Bern-conventie: soort van appendix II

De soort is genoemd in appendix II van de Bern-conventie. Soorten van appendix II zijn strikt te beschermen diersoorten. In de database staan alleen de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Grote franjepoot
Steganopus tricolor
Phalaropodidae
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Grote gele kwikstaart
Motacilla cinerea ssp. cinerea
Motacillidae
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Grote hoefijzerneus
Rhinolophus ferrumequinum ssp. ferrumequinum
Microchiroptera
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Grote karekiet
Acrocephalus arundinaceus ssp. arundinaceus
Sylviinae
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Grote kruisbek
Loxia pytyopsittacus
Loxia pityopsittacus
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Grote pieper
Anthus richardi ssp. richardi
Motacillidae
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Grote rosse vleermuis
Nyctalus lasiopterus
Microchiroptera
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Grote stern
Sterna sandvicensis ssp. sandvicensis
Sterna sandvicensis
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Grote trap
Otis tarda ssp. tarda
Otididae
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Grote vuurvlinder
Lycaena dispar ssp. batava
Lycaena dispar
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)