Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Bern-conventie: soort van appendix II

De soort is genoemd in appendix II van de Bern-conventie. Soorten van appendix II zijn strikt te beschermen diersoorten. In de database staan alleen de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Gevlekte witsnuitlibel
Leucorrhinia pectoralis
Leucorrhinia pectoralis
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Gewone dolfijn
Delphinus delphis
Delphinus delphis
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Gewone grootoorvleermuis
Plecotus auritus ssp. auritus
Microchiroptera
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Gewone spitsdolfijn
Mesoplodon bidens
Mesoplodon bidens
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Gewone vinvis
Balaenoptera physalus
Balaenoptera physalus
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Giervalk
Falco rusticolus
Falconiformes
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Gladde slang
Coronella austriaca ssp. austriaca
Coronella austriaca
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Glanskop
Parus palustris ssp. palustris
Paridae
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Gon-gon
Pterodroma feae
Pterodroma feae
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Goudhaan
Regulus regulus ssp. regulus
Regulinae
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)