Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Bern-conventie: soort van appendix I

Soort is genoemd in appendix I van de Bern-conventie. Soorten van appendix I zijn strikt te beschermen plantensoorten. In de database staan alleen de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen.