Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Bern-conventie

De Bern-conventie (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats) is een verdrag van de Raad van Europa dat in 1979 in Bern werd gesloten. Het doel is het behoud van (met name bedreigde) wilde dier- en plantensoorten. Het verdrag is verwerkt in de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, en in de Wet natuurbescherming. Voor meer informatie: tekst verdrag.

Categorie├źn

  • Soort is genoemd in appendix I van de Bern-conventie. Soorten van appendix I zijn strikt te beschermen plantensoorten. In de database staan alleen de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen.

  • De soort is genoemd in appendix II van de Bern-conventie. Soorten van appendix II zijn strikt te beschermen diersoorten. In de database staan alleen de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen.

  • De soort is genoemd in appendix III van de Bern-conventie. Soorten van appendix III zijn te beschermen diersoorten. In de database staan alleen de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen.