Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Bats Agreement: soort van Annex 1

De soort is genoemd in annex 1 van de Bats Agreement. In de database staan alleen de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen.