Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Bats Agreement: soort van Annex 1

De soort is genoemd in annex 1 van de Bats Agreement. In de database staan alleen de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Ingekorven vleermuis
Myotis emarginatus ssp. emarginatus
Myotis emarginatus
Agreement on the Conservation of Populations of European Bats, Annex 1 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Kleine hoefijzerneus
Rhinolophus hipposideros ssp. hipposideros
Rhinolophus hipposideros
Agreement on the Conservation of Populations of European Bats, Annex 1 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Laatvlieger
Eptesicus serotinus ssp. serotinus
Eptesicus serotinus
Agreement on the Conservation of Populations of European Bats, Annex 1 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Meervleermuis
Myotis dasycneme
Myotis dasycneme
Agreement on the Conservation of Populations of European Bats, Annex 1 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Mopsvleermuis
Barbastella barbastellus
Barbastella barbastellus
Agreement on the Conservation of Populations of European Bats, Annex 1 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Noordse vleermuis
Eptesicus nilssoni
Eptesicus nilssonii
Agreement on the Conservation of Populations of European Bats, Annex 1 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Rosse vleermuis
Nyctalus noctula ssp. noctula
Nyctalus noctula
Agreement on the Conservation of Populations of European Bats, Annex 1 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Ruige dwergvleermuis
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus nathusii
Agreement on the Conservation of Populations of European Bats, Annex 1 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Tweekleurige vleermuis
Vespertilio murinus ssp. murinus
Vespertilio murinus
Agreement on the Conservation of Populations of European Bats, Annex 1 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Vale vleermuis
Myotis myotis ssp. myotis
Myotis myotis
Agreement on the Conservation of Populations of European Bats, Annex 1 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)