Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Bats Agreement: soort van Annex 1

De soort is genoemd in annex 1 van de Bats Agreement. In de database staan alleen de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Baardvleermuis
Myotis mystacinus ssp. mystacinus
Myotis mystacinus
Agreement on the Conservation of Populations of European Bats, Annex 1 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Bechsteins vleermuis
Myotis bechsteinii
Myotis bechsteinii
Agreement on the Conservation of Populations of European Bats, Annex 1 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Bosvleermuis
Nyctalus leisleri ssp. leisleri
Nyctalus leisleri
Agreement on the Conservation of Populations of European Bats, Annex 1 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Brandts vleermuis
Myotis brandtii
Myotis brandtii
Agreement on the Conservation of Populations of European Bats, Annex 1 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Franjestaart
Myotis nattereri
Myotis nattereri
Agreement on the Conservation of Populations of European Bats, Annex 1 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Gewone dwergvleermuis
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pipistrellus
Agreement on the Conservation of Populations of European Bats, Annex 1 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Gewone grootoorvleermuis
Plecotus auritus ssp. auritus
Plecotus auritus
Agreement on the Conservation of Populations of European Bats, Annex 1 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Grijze grootoorvleermuis
Plecotus austriacus
Plecotus austriacus
Agreement on the Conservation of Populations of European Bats, Annex 1 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Grote hoefijzerneus
Rhinolophus ferrumequinum ssp. ferrumequinum
Rhinolophus ferrumequinum
Agreement on the Conservation of Populations of European Bats, Annex 1 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Grote rosse vleermuis
Nyctalus lasiopterus
Nyctalus lasiopterus
Agreement on the Conservation of Populations of European Bats, Annex 1 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)