Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Bats Agreement

Bats Agreement (Agreement on the Conservation of Populations of European Bats) is een internationale overeenkomst die in 1991 werd gesloten. Het doel is de bescherming van de in Europa voorkomende vleermuizen. De overeenkomst vloeit voort uit de Bonn-conventie. Voor meer informatie: www.eurobats.org.

Categorie├źn

  • De soort is genoemd in annex 1 van de Bats Agreement. In de database staan alleen de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen.