Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Ascobans: soort als bedoeld in artikel 1.2

De soort is genoemd in artikel 1.2 van Ascobans. In de database zijn alleen de soorten opgenomen die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen.