Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

AEWA: Soort van Annex II

De soort is genoemd in Annex 2 van de AEWA. In de database staan alleen de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Geoorde fuut
Podiceps nigricollis
Podiceps nigricollis
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Goudplevier
Pluvialis apricaria
Pluvialis apricaria
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Grauwe franjepoot
Phalaropus lobatus
Phalaropus lobatus
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Grauwe gans
Anser anser ssp. anser
Anser anser
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Groenlandse kanoet
Calidris canutus ssp. islandica
Calidris canutus
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Groenlandse kolgans
Anser albifrons ssp. flavirostris
Anser albifrons
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Groenpootruiter
Tringa nebularia
Tringa nebularia
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Grote aalscholver
Phalacrocorax carbo ssp. carbo
Phalacrocorax carbo
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Grote burgemeester
Larus hyperboreus ssp. hyperboreus
Larus hyperboreus
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Grote kanoet
Calidris tenuirostris
Calidris tenuirostris
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, Annex 2 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)